سفارش تبلیغ
صبا ویژن

انواع کندانسور

کندانسور به لحاظ ساختاری دارای سه نوع زیر هستند :

  • کندانسور آبی (آب خنک)
  • کندانسور هوایی (هوا خنک)
  • کندانسور تبخیری

بسته به نوع سیال خنک­ کننده، اگر سیال آب باشد کندان سور مربوطه آبی، اگر هوا باشد کندان سور هوایی و اگر ترکیبی از آب و هوا باشد کندان سور تبخیری نامیده می­شود.

از این میان، کندان سور آبی به چهار دسته مختلف تقسیم می­ شوند:

  1. پوسته و لوله

در این دستگاه، یک دسته لوله افقی بطور موازی قرار دارند که در داخل آنها سیال داغ در حال حرکت بوده و در پوسته اطراف آن آب عبور می­ کند. در این مقطع پس از انتقال حرارت بین آب و سیال داغ گازی، عمل تقطیر (کندانس) صورت گرفته و سیال گازی شکل از گاز به مایع تغییر حالت می­ دهد.

  1. صفحه­ ای

در این دستگاه چندین صفحه در کنار یکدیگر بوده و در میان این صفحات آب و سیال داغ گازی شکل جاری است. تبادل حرارت از طریق دیواره های صفحات صورت می­ گیرد. اگرچه انتقال حرارت در این روش بالاتر است اما تحمل فشار کاری این دستگاه نسبت به صفحه و پوسته کمتر است.

  • پوسته و کویل مارپیچ

در این روش که شباهت زیادی با نوع پوسته و لوله دارد کویل از لوله های حلزونی یا مارپیچ تشکیل شده است. این کندان سور در موارد با ظرفیت کم مورد استفاده قرار می گیرد.

  • دو لوله ­ای

در این روش، لوله با قطر کوچکتر درون لوله با قطر بزرگتر قرار گرفته و معمولا در درون لوله داخلی آب و در فضای بین دو لوله سیال داغ در جریان است.

کندان سورها برای مصارف کاربردی در صنعت به سه نوع چیلری، صنعتی و سرد خانه­ ای دسته­ بندی می­ گردند.